Logo Geosystems
B+R oraz wdroenia /

Badanie jakoci danych satelity Cartosat-1

Cartosat-1 jest indyjskim satelit, jedenastym z serii IRS (Indian Remote Sensing), zaprojektowanym by zapewni wysokiej jakoci obrazy Ziemi dla celów fotogrametrii i kartografii. Satelita przenosi dwa panchromatyczne sensory, rejestrujce obrazy w przód (26°) w stosunku do pozycji nosiciela oraz w ty (-5°). Obrazy zapisywane s niemal równolegle w obu kierunkach wzdu orbity satelity, lub w razie potrzeby z wychyleniem. Szeroko pasa obrazowania to ok. 30km, a rozdzielczo wynosi 3m dla sensora obrazujcego wprzód i 2,5m dla obrazujcego wstecznie.

Prace obejmoway program badawczy sucy weryfikacji jakoci obrazów pozyskiwanych przez Cartosat-1. Weryfikacja zostaa przeprowadzona z uyciem stereopary obejmujcej pole testowe pooone na terenie Polski. Zespó badawczy tworzyli inynierowie z GEOSYSTEMS Polska oraz naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy. Zobrazowania przetworzone zostay z wykorzystaniem oprogramowania  LPS (obecnie ERDAS IMAGINE Photogrammetry)

Szczegóowe zapytania mona kierowa do nas piszc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.